Luxor

Luxor je aktuálny názov jedného z najstarších a najvýznamejších miest Egypta, ktoré leží asi 700 kilometrov južne od Káhiry. Najstarší známy názov bol Véset, zo začiatku to bolo malé mesto na Nílu. Luxor je po pyramídach najvetšou atrakciou v Egyptě. Luxor bol osídlený už 4000 let pr. n. l.

Na východnom brehu se nachádza velké množstvo pamiatok, predovšetkým chrámov ( chrám Karnak ), na západnom potom slávné Údolie kráľov, Dér el-Bahrí ( chrám kráľovnej Hatšepsovet ), Medínit Habú, Memnónovy kolosy a dalšie pamiatky.

Chrám Karnak

Karnak je chrámový komplex a hlavné kultovné stredisko boha Amona, nachádzajúceho sa v oblasti starovekého Vesetu. Karnak je najvetším chrámovým komplexom v Egyptě. Bol postavený a rozširováný postupne po dobu viacej ako 1500 rokov. V centre komplexu Karnak je obrovský chrám Amuna, v ktorom sa nachádza Sväté jazero. Chrám Karnak sa nachádza na okraji Luxoru v južnom Egypte, cca 500 km južne od hlavného mesta Káhira.

Memnónové kolosy

Memnónové kolosy su dve sediace obrie sochy z kameňa (dvojičky) znázorňujúce faraóna Amenhotepa III. situované na západe mesta Luxor v blízkosti Medínit Habú. Memnónové kolosy su vytesáné do blokov z kremeňa dovezeného špeciálne z Gízy a z lomu Džebel el-Silsila na severe Asuánu. Memnónové kolosy su vysoké 18 metrov.

Memnónové kolosy