História Egypta

História Egypta siahá až do obdobia 3. tisícročia pr. n. l., kedy sa objavujú prvé písomné zprávy. Približne v tejto dobe došlo ku zjednoteniu Horného a Dolného Egypta a začínajú sa písať významné dejiny Egypta.

Horný a Dolný Egypt bol spojený okolo roku 3150 pr.n.l. kráľom Menesom, ktorý dal týmto vzniknút niekoľkým dynastiám, ktoré vládly Egyptu po dalšich tri tisíc rokov. Egyptská kultúra v priebehu tohoto dlaho obdobia sa rozvíjala a zachovávala si pomerne nemenné náboženstvo, umenie, jazyky aj zvyky.Rieka Níl

História Egypta je neodmyslitelne spjatá s Nílom. Rieka Níl ovládala náboženský, hospodárský aj spoločenský život starovekých Egypťanov.

Egyptská civilizacia

Egyptská civilizacia patrí k najstarším na svete a ako taká bola rešpektována i daľšími dobyvateľmi včetne Alexandera Veľkého a Rímanov. Počiatky prvých civilizácií sú spojené s Nílom, ktorý bol od pradávna oslavovaný ako božstvo.

História Egypta v kostke

Spojením Horného a Dolného Egypta okolo r. 3000 pr. n. l. začala éra civilizácie, ktorá okúzlila svet a dodnes je predmetom obrovského záujmu vedcov aj laickej verejnosti. Od dob, kedy Narmer spojil obe egyptské čiasti v jednu ríšu, možme egyptské dějiny veľmi zhruba rozdelit na tieto obdobia:

  • 3100 – 322 pr. n. l. Faraónský Egypt
  • 332 – 30 pr. n. l. Alexander a Ptolemáiovské obdobie
  • 30 pr. n. l. - 638 Rímská nadvláda
  • 640 - 1517 Arabská nadvláda
  • 1517 - 1882 Osmanská nadvláda
  • 1882 - 1952 Britská okupácia
  • Od r. 1952 Nezávislý Egypt