Egypt pamiatky

Egypt a jeho pamiatky fascinujú ľudstvo už od nepameti. Egypt po sebe zanechal nádherné pamiatky, ktoré sú známe po celom svete. Egyptské pamiatky priťahujú každého z nás.

Medzi najznámejšie egyptské pamiatky patrí: Sfinga, pyramidy v Gíze, Údolie kráľov, Chrám kráľovnej Hatšepsut, chrám Karnak, Luxor, Sakkára, Kom Ombo, Abú Simbel.Egypt – najznámejšie pamiatky:


Údolie kráľov

Údolie kráľov je asi najznámejší pohrebište egyptských kráľov. Prvým faraónom o ktorom možme s určitosťou povedať, že bol v Údolí kráľov pochovaný, bol Thutmose I. Najvýznamejší Ramess II a najznámejší Tutanchamon. Hrobky panovníkov osmnástej až dvadsiatej dynastie neboli už umieste v mastabách alebo pyramídach, ale boli vytesávané do úbočia hor. Skalné hroby v Údolí kráľov bývali často i via ako 200metrov hluboko v skale. Mali množstvo sieni i menších komor s bohatou výzdobou.

Sfinga

Sfinga je záhadná socha s ľudskou hlavou a s levím telom. Na výšku dosahuje 20 metrov a do dlžky 70 metrov. Pod sfingou sa nachádzajú komplexy chodieb a chrámov. Údajne je to prepojovacia cesta medzi všetkými tromi pyramídami. Sfinga leží před východnou stranou Rachefovy pyramídy. Pod nánosmi piesku, ktroý vietor vytrvalo prináša z blízké púšte, bola sfinga kedysi takmer zasypaná. Faraón Tutanchamón ju nechal z pieskového zajatia vyslobodiť.

Sakkára

Sakkára sa nachádza na západnom brehu Nílu na okraju Libyjskej náhornej plošiny, okolo tridsať kilometrov východne od súčasného hlavného mesta Egypta Káhiry. Sakkára to sú hrobky kráľov z obdobia prvých pyramíd. Možno tu stojí aj najstaršia stupňovitá pyramída kráľa Džoséra z 3. Dynastie, ktorú postavil geniálny architekt Imhotep. Nájdeme tu aj 15 pyramíd najdoležitejších kráľov tej doby, aj mastabové súkromé hroby staroegyptských šľachticov. Pod Sakkárou sa vyskytujú komplexy pdzemných priestorov so spústou mumifikovaných posviatných zvierat.

Karnak

Karnak je chrámový komplex a hlavné kultovné stredisko boha Amona, nachádzajúcí sa v oblasti starovekého Vesetu. Karnak je najvetším chrámovým komplexom v Egypte. Bol postavený a rozširoval sa postupne po dobu viacej ako 1500 rokov. V centru komplexu Karnak je obrovský chrám Amona, v ktorom sa nachádza Sväté jazero.

Chrám kráľovnej Hatšepsut

Hatšepsut bola kráľovna 18. dynástie, ktorá vládla starověkému Egyptu. Hatšepsut bola dcérou Thutmosa I. a ženou svojho nevlastného brata Thutmosa II. Chrám kráľovnej Hatšepsut je čiastočne vytesaný do skal, posobí ako by ho vybudovala samotná príroda. Chrám kráľovnej Hatšepsut sa rozkládá na troch terasách, ktoré sa opierajú o steny skal a po ich stranách stojí stlporadie,ktoré je vzájomne prepojené s hlavnou vzostupnou rampou.

Pyramídy v Gíze

Pyramídy v Gíze, tri veľké pyramídy so Sfingou v popredí, su snad najčastejším používaným symbolom Egypta. Pyramídy v Gíze, to je kráľovské pohrebište, kde odpočívajú pozůstatky stoviek úaedníkov a významných osobností 4.dynastie. Gíza je dnes súčasťou veľkej Káhiry. Ako prvý faraón si tu vybral miesto k poslednému odpočinku slávny Cheops a vytvoril tak najvetšiu stavbu všetkých čias.